Christina Ragsten

Født: 1958

  • Bestyrelsesmedlem siden 2016
  • Risikoudvalget, formand
  • Vederlagsudvalg, medlem
  • Kreditudvalg, medlem


Erhvervserfaring: Ledelseskonsulent Indevo AB 1986-1998. Departementschef med ansvar for statsligt ejerskab i Finansministeriet 1999-2004. Flere stillinger med ansvar for strategi og planlægning i Nordea 2005-2014.

Mere end 25 års erfaring med at arbejde i bestyrelser, udvalg og nomineringsudvalg.

Medlemmets uafhængighed: Uafhængig i forhold til selskabet og ledelsen og uafhængig i forhold til aktionærerne.