Kapitaldækning og risikostyring

FOREX's udgangspunkt er, at koncernen kun må tage risici, der er direkte relateret til forretningsdriften, og som vurderes at kunne bidrage til koncernens opnåelse af sine langsigtede rentabilitetsmål.

Sådan arbejder vi

Bestyrelsen og den administrerende direktør skal gennem deres måde at styre og lede virksomheden på, arbejde for en god risikokultur og systematisk arbejde for en organisation præget af gennemsigtighed, stærkt ansvar og sunde værdier.

Kvartalsvise og årlige oplysninger om FOREX's kapital og risikostyring i henhold til Pelare III findes nedenfor. Årsrapporter findes også i årsrapporten under siden Finansielle rapporter.