Virksomhedsledelse

Virksomhedsledelse

FOREX AB er et betalingsinstitut med base i Stockholm, Sverige. Formålet med virksomhedsledelsen i FOREX er at skabe gode vilkår for aktivt og ansvarligt ejerskab, en klar ansvarsfordeling mellem de forskellige virksomhedsorganer og god og transparent kommunikation med FOREX's forskellige interessenter.

Virksomheden er reguleret ved lov og må kun drives efter tilladelse fra den svenske Finansinspektion. Finansinspektionen fører tilsyn med FOREX's aktiviteter i Sverige hvor FOREX driver virksomhed, og i de øvrige nordiske lande, hvor FOREX har filialer, således også i Danmark.

Filial betyder, at den udenlandske virksomhed er en del af den svenske juridiske enhed. I filialerne er FOREX's aktiviteter også underlagt tilsyn af Finanstilsynet i respektive land. Tilsynet koordineres af den svenske Finansinspektion.

Tilsynet skal sikre, at FOREX indsender omfattende rapport til Finanstilsyn om bl.a. FOREX' organisation, interne kontrol, finansielle stillinger og information om sine kunder. Om nødvendigt kan Finanstilsynet også foretage besøg.

Ud over lovregulering og Finanstilsynets regler og generelle retningslinjer har FOREX en lang række politikker og instrukser, der giver de overordnede rammer for ledelsen af virksomheden. Politikker besluttes årligt af FOREX's bestyrelse. Instrukser og procedurer fastlægges af ledelsen og udgør tilsammen de overordnede rammer.

De operationelle aktiviteter udføres i fire enheder i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Hovedkontoret med ledelse og medarbejdere ligger i Stockholm, Sverige.