Bæredygtighed

Hos FOREX ønsker vi at tage ansvar og drive en langsigtet forretning og arbejde for en bæredygtig fælles fremtid. Med en etisk og moralsk tilgang tager vi ansvar i vores relationer til medarbejdere, leverandører og andre interessenter, der har en relation til virksomheden.

Innovation og digitale initiativer muliggør bæredygtigt arbejde

Innovation og digitalisering er vigtige nøgleord i vores fremtidige investeringer. En af vores ændringer er vores nye digitale måde at arbejde på, som både bidrager til færre rejsemuligheder i organisationen, men også letter det interne arbejde med inklusion, deltagelse og engagement.

Mangfoldighed og inklusion er en del af vores DNA

Mangfoldighed og inklusion har altid været særlig vigtigt for FOREX. Det er baseret på virksomhedens holdning til omverdenen, en ægte nysgerrighed for nye kulturer, steder og mennesker. Aktivt arbejde med ligestilling og mangfoldighed har været en succesfaktor for FOREX. Medarbejdere med oprindelse fra forskellige lande, der taler forskellige sprog, er en styrke, der giver os mulighed for at yde bedre service til vores kunder.

Vi har en høj andel af kvindelige ledere og har formået at afspejle kønsfordelingen i organisationen, når vi rekrutterer til de fleste lederstillinger. Hele arbejdsstyrken er opdelt i 64 procent kvinder og 36 procent mænd. I vores største ledelsesteam har vi 53 procent kvinder og 47 procent mænd. I 2022 var fordelingen i direktionen fem mænd og fire kvinder

Bæredygtighedsrapporter

I vores årlige bæredygtighedsrapport fortæller vi om de områder, vi har arbejdet ekstra hårdt på i løbet af virksomhedsåret.

I rapporten kan du blandt andet læse om:

  •   Vores drift og bæredygtighedsstrategi
  •   FOREX som attraktiv arbejdsgiver 
  •   Vores miljøarbejde og samfundsengagement

Finansiel bæredygtighed og risikostyring

På baggrund af FOREX's aktiviteter har vi gode muligheder for at modvirke økonomisk kriminalitet. Vi arbejder aktivt med regelefterlevelse med det formål at modvirke korruption i alle dens former. Finalsiel bæredygtighed handler også om at sikre finansiel styrke og modstandsdygtighed og være en stabil og pålidelig aktør på det finansielle marked samt tilbyde anstændige ansættelsesvilkår.

Miljø

FOREX's indvirkning på miljøområdet omfatter transport, forretningsrejser og brug af forbrugsvarer. 

Når det kommer til valutatransport, foregår de for det meste via luft og vej, hvilket betyder en vis negativ miljøpåvirkning gennem emissioner af blandt andet kuldioxid. På grund af det faktum, at den eksisterende transportør nu kører med en fornyet flåde af køretøjer og HVO-brændstof, er dette års CO²-emissioner lavere end sidste år, på trods af at stoppestederne på vegne af FOREX er steget i antal.

Samarbejde

Red Barnet

FOREX har et mangeårigt samarbejde med Red Barnet. Ved at indsamle mønter og sedler i Red Barnets indsamlingsbøsser i vores butikker genereres midler til Red Barnets aktiviteter i katastroferamte lande (Katastrofefonden). Takket være de penge, som vores kunder og medarbejdere donerer, er Red Barnet i stand til at handle hurtigt, når en katastrofe rammer, hvilket betyder, at mange flere liv kan reddes. Siden 2010 har vi bidraget med ca. SEK 3.980.000 til Red Barnets Katastrofefond.

Pressekontakt

Tom Friberg

Kommunikationschef

+46 70 201 30 00

Besøgsadresse

FOREX
Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm, Sverige

Postadresse

FOREX
Boks 2154
SE-103 14 Stockholm, Sverige

Telefon (reception)

+46 10 211 10 00

/personer/pressekontakt/