Hvorfor køber og sælger FOREX ikke 500-eurosedler?

I april 2016 ophørte FOREX med at sælge 500-eurosedler. Mange banker og børsselskaber i Europa har allerede indført et forbud mod handel med 500-eurosedler, FOREX vælger at følge dette. Det er også i overensstemmelse med henstillingerne fra ECB (Den Europæiske Centralbank). ECB har også besluttet at ophøre med at producere 500-eurosedlen. Siden 1. januar 2021 har FOREX heller ikke købt 500-eurosedler fra kunder.