Mangfoldighed

At arbejde aktivt for ligestilling og mangfoldighed har været en vigtig succesfaktor for FOREX. Medarbejdere der stammer fra 70 forskellige lande, og som taler mere end 50 forskellige sprog, giver en unik ekspertise, som giver mulighed for at yde en bedre service og en bedre behandling af vores kunder.

FOREX har en høj andel af kvindelige chefer. Vi har formået at afspejle kønsfordelingen i organisationen ved rekruttering til de fleste chefstillinger. Hele medarbejderstaben fordeler sig på 71 procent kvinder og 29 procent mænd. I vores største chefgruppe, Salgscheferne, har vi 76 procent kvinder og 24 procent mænd.

Ved rekruttering arbejder FOREX med at tilskynde kandidater fra underrepræsenteret køn, nationalitet og aldersgruppe til at søge.

Tilgængelighed

FOREX giver sine kunder det høje serviceniveau, som de fortjener. Kunderne tilbydes høj tilgængelighed i tidsrum og placering, samt personlig service via et nordisk dækkende butiksnet med 126 butikker på nuværende tidspunkt.

Miljø

Vi tager hånd om miljømæssig bæredygtighed, og har retningslinjer for at reducere koncernens negative miljøpåvirkning. Vi arbejder struktureret med miljøarbejdet for derigennem at kunne mindske miljøbelastningen, bl.a. ved:

  • At kende de måder, hvorpå virksomheden påvirker miljøet, ved at identificere områder, aktiviteter, indvirkning og omfanget af virksomhedens miljøpåvirkning. 
  • At informere os om de love og krav der stilles til virksomheden, samt vurdere regelefterlevelsen inden for miljøområdet. 
  • At levere tjenester, produkter og aktiviteter på en sådan måde, at miljøbelastningen bliver så lille som muligt.
  • At implementere genbrug og genanvendelser.
  • At sørge for, at alle medarbejdere aktivt tager varer om miljøet og ikke sløser med ressourcer i hverdagen.

Økonomisk bæredygtighed og risikostyring

Koncernens risici overvåges kontinuerligt med regelmæssig kontrol af at, de givne grænser og rutiner overholdes. Risikostyringsprocessen og systemer evalueres løbende for at kontrollere, at de er korrekte og relevante, for at afspejle de aktuelle markedsforhold og dækker alle de produkter og tjenester, som tilbydes. Gennem uddannelse og tydlige processer skabes forudsætningerne for en god risikostyring, hvor den enkelte medarbejder forstår sin rolle og sit ansvar. 

Ved at være gennemsigtig og tilbyde enkle tjenester og produkter, gør vi det lettere for vores kunder, fastholder nærheden til dem og øver troværdigheden for virksomheden.

Samarbejde med Red Barnet

FOREX har et mangeårigt samarbejde med Red Barnet. Målet er at, ved at indsamle mønter og sedler i Red Barnets indsamlingsbøsser i vores butikker, generere midler til Red Barnets virksomhed i katastroferamte lande. Takket være de penge der doneret fra vores kunder og medarbejdere, har Red Barnet mulighed for at handle hurtigt, når en katastrofe indtræffer, så mange flere liv kan reddes. FOREX kunder har bidraget til Red Barnets Katastrofefond med 1 660 558 SEK siden 2010.

Flere aktiviteter sammen med Red Barnet er planlagt i løbet af året.