Hvad er hvidvask og terrorfinansiering?

Hvidvaskning er processen med at skjule oprindelsen af penge eller aktiver, og at få tjente penge eller aktiver fra kriminel aktivitet til at synes lovligt. Dette kan omfatte penge fra narkotikakriminalitet, menneskesmugling, menneskehandel, bedrageri, røveri, våbenhandel og meget mere. Finansiering af terrorisme betyder, at nogen på en eller anden måde støtter terrorisme økonomisk. Støtten kan være i form af tilskud, indsamling, tilvejebringelse eller modtagelse af penge eller aktiver, der er bestemt til at blive anvendt til finansiering af terrorisme. Hvidvask og finansiering af terrorisme er strafbare handlinger.

Hvidvaskloven

For at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme findes hvidvaskloven (Lov LBK nr. 316 af 11032022 bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme). Den er baseret på EU direktivet, som forpligter alle finansielle virksomheder i EU, herunder virksomheder som FOREX, til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi er ved lov forpligtet til at indhente oplysninger om vores kunder. Hvis loven ikke følges, kan FOREX blive pålagt strenge sanktioner fra Finanstilsynet.

Krav til godt kundekendskab

For at overholde hvidvaskloven stiller vi spørgsmål for at forstå vores kunder, og hvordan vores produkter og tjenester bruges. Hvis vi ikke forstår det, er vi forpligtet til at spørge ind til formålet med transaktionen, hvor pengene kommer fra, og hvad de skal bruges til osv. Uden kundekendskab må vi ikke tilbyde vores produkter og tjenester til kunden. De kundeoplysninger og personoplysninger, som FOREX modtager, behandles fortroligt. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger på forexvaluta.dk/gdpr.

I alle tilfælde skal du bekræfte din identitet, for eksempel via dit pas, kørekort eller andet gyldigt ID-dokument med foto. Du kan også blive bedt om at svare på, om du er en person i en offentlig stilling, nært familiemedlem eller tæt medarbejder til en sådan eller har et andet formelt statsligt arbejde. Alle vores kunder skal besvare spørgsmål, før vi kan tilbyde vores produkter og tjenester. Nogle gange har vi også brug for at se dokumentation, såsom kontrakter, kvitteringer eller andre dokumenter.