Beth Friberg

Født: 1961

  • Bestyrelsesformand siden 2015
  • Medlem siden 1991
  • Vederlagsudvalg, formand
  • Revisionsudvalg, medlem
  • Risikoudvalg
  • Nomineringsudvalg, medlem

Andre vigtige opgaver: Formand for appelkammeret AB og det svenske triatlonforbund. Bestyrelsesmedlem i det svenske centralforbund til fremme af idræt.

Egne og relaterede aktieposter i FOREX: 50% af aktieposten, de øvrige 50% ejes af Tom Friberg.