Kontakt butikken

Hvis du vil oprette en reklamation, skal du først og fremmest kontakte den FOREX Butik hvor fejlen er begået. For at lette håndteringen af din sag, anbefaler vi at du forbereder et bilag inden du kontakter os. Eksempel på bilag kan være mailkorrespondance som du har haft med os, kvittering eller lignende. Vi hjælper dig selvfølgelig selvom du ikke har bilag, men håndteringen af din sag kan tage lidt længere tid.

Stadig utilfreds? Kontakt den reklemationsansvarlige

Hvis du ikke er tilfreds med det svar du fik fra den butik som har håndteret din sag, kan du få sagen eskaleret til den reklamationsansvarlige i FOREX.

Vores mål er at besvare indkommende sager inden for 1-3 bankdage, men svartiden kan variere afhængigt af, hvor omfattende efterforskningsarbejde der er behov for, for at give dig et korrekt svar. Hvis vi ikke har mulighed for at sende et svar inden for 14 dage efter modtagelse af din klage, modtager du information om årsagen til dette, og hvornår en beslutning vil blive truffet. I et sådant tilfælde modtager du svar senest 35 dage fra det tidspunkt, hvor vi modtog klagen.

Kontaktoplysninger

FOREX
Nørre Voldgade 90
1358 København K

E-mail: kundekonsulent@forexvaluta.dk

Hjælp med din reklamation udenfor FOREX

Den offentlige forbrugerportal

www.forbrug.dk kan forbrugere få information og vejledning om deres rettigheder, og hvordan de kan indgive klager.

Det finansielle ankenævn

Skulle du ikke finde vores svar tilfredsstillende, har du mulighed for at klage til Det finansielle ankenævn.

Hjemmeside: www.fanke.dk
Telefonnummer: 35436333

Retten

Det er muligt at få sagen eskaleret til en almindelig domstol.

Hjemmeside: www.domstol.dk